WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Aktualności

06 kwietnia 2019 20:49 | Aktualności

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Szanowni Rodzice,

informuję, że 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) może rozpocząć się strajk pracowników szkoły. W związku z tym zmieniona zostanie organizacja pracy szkoły. Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć. W zależności od rozwoju sytuacji strajkowej istnieje możliwość zawieszenia zajęć we wtorek 9 kwietnia 2019 r.  W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji do sekretariatu o ewentualnej potrzebie zapewnienia we wtorek opieki dla dziecka przez szkołę. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi, ponieważ jest to sytuacja wyjątkowa. Harmonogram dowozów do szkoły pozostaje bez zmian. 

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania osobistej opieki przez rodzica nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak
§ 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową i dziennik elektroniczny. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego podanym we wrześniu, od 10 do 17 kwietnia uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w związku z przeprowadzanymi egzaminami gimnazjalnymi i ósmoklasisty, które  jak poinformowałam na zebraniu z rodzicami, mam nadzieję, przebiegną bez zakłóceń.

 Dyrekcja Szkoły

Przeczytano: 454 razy. Wydrukuj|Do góry