Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
http://spmarcinowice.superszkolna.pl

07 września 2019 22:22 | Aktualności

NARODOWE CZYTANIE Z KATARYNIARZEM

W piątek 6 września nasza Szkoła Podstawowa w Marcinowicach włączyła się po raz kolejny w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. W tym roku zmierzyliśmy się z nowelą B. Prusa „Katarynka”. Fragmenty utworu czytane były przez uczniów, dyrekcję szkoły, nauczycieli w towarzystwie zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, przewodniczący Rady Gminy  Artur Fiołek, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Michułka, radna Bożena Lema,  przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice Władysław Bielecki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Wasilewska. Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno naszego języka. Wydarzenie, nad  którym patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to niezwykła promocja polskiej literatury i zachęta do czytania książek. Imprezę uświetniły pokazy kataryniarza. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia.

B. J. Gaikowie

Zdjęcia: