Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
http://spmarcinowice.superszkolna.pl

03 września 2019 20:08 | Aktualności

ROZPOCZYNAMY KOLEJNY ROK SZKOLNY

2 września 2019 roku o godz. 9.00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020, na którą wraz z uczniami przybyli licznie również rodzice. Uroczystość odbyła się w obecności Wójta Gminy Marcinowice Pana Stanisława Lenia, Przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice Pana Artura Fiołka, Sekretarza Gminy Pana Roberta Sawickiego , Radnej Gminy Marcinowice Pani Bożeny Lemy, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Dawida Sobczyka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Małgorzaty Michułki. Po wielu życzeniach ze strony Pani Dyrektor Beaty Golczewskiej i przedstawicieli władz samorządowych, uczniowie poszli na pierwszą lekcję, by przywitać się z wychowawcami, opowiedzieć o wakacyjnych przygodach oraz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy szkoły i klasy.

 

 

Zdjęcia: