WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

WTOREK

1330 – 1500

ŚRODA

1230 – 1500

CZWARTEK

1230 – 1430

PIĄTEK

1230 – 1430


Plan pracy na zajęciach logopedycznych w roku szkolnym 2018/2019


Działalność diagnostyczna

 1. Wstępne przeprowadzenie badań w celu ustalenia wad wymowy
 2. Zakwalifikowanie potrzebujących uczniów do dalszej diagnozy i terapii oraz do zajęć logopedycznych
 3. Prowadzenie terapii wad i zaburzeń wymowy uczniów

Profilaktyka logopedyczna

 1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy
 2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych
 3. Czuwanie nad rozwojem mowy, kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 4. Stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego
 5. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną
  • Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
  • Ćwiczenia aparatu oddechowego i fonacyjnego
  • Ćwiczenia słuchowe
  • Ćwiczenia rytmiczne
  • Ćwiczenia dykcji
  • Ćwiczenia artykulacji poszczególnych głosek
 6. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy: wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna wypowiedzi

 Terapia logopedyczna, jednolitość oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych

 1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
 2. Uwzględnianie potrzeb dziecka w terapii, pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem
 3. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem  w zależności od rodzaju zaburzenia mowy
 4. Włączanie, zaangażowanie rodzica lub opiekuna do pracy z dzieckiem i zachęcanie do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego
 5. Regularne spotkania logopedy z uczniem uczęszczającym na terapię logopedyczną