WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Pedagog


GODZINY PRACY PEDAGOGA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

800 – 1230


WTOREK

900 – 1230


ŚRODA

930 – 1330


CZWARTEK

800 – 1330


PIĄTEK

800 – 1145

1245- 1330

 

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół w Marcinowicach,
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół,
 • Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Świdnicy,
 • poradniami specjalistycznymi,
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • zajęcia integracyjne,
 • zjęcia profilaktyczne,
 • zajęcia wychowawczo – edukacyjne,
 • porady dla uczniów,
 • porady i konsultacje dla rodziców,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli.