WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Organizacja roku szkolnego

 

 

1


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 2


Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych


2 listopada 2018r.

Podstawa prawna:

Uchwała RP SP Marcinowice


 3


Próbny egzamin ósmoklasisty

NOWA ERA


Język polski – 21 listopada 2018 r.

Matematyka – 22 listopada 2018 r.

Język obcy – 23 listpada 2018 r.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Dyrektora SP Marcinowice

 


 4


Próbny egzamin gimnazjalisty

NOWA ERA


Część humanistyczna – 28 listopada 2018 r.

Część matematyczno – przyrodnicza – 29 listopada 2018 r.

Język angielski/ niemiecki – 30 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Dyrektora SP Marcinowice


5


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


 6


Ferie zimowe


28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 7


Wiosenna przerwa świąteczna


18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


 8Egzamin ósmoklasisty

 

 Język polski –15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka –16 kwietnia 2019 r.(wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny –17 kwietnia 2019 r.(środa) – godz. 9:00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (3 DNI)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Uchwała RP SP Marcinowice


 9


Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

 

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  •    z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •     z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno - przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r. (czwartek)

  •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r (piątek)

  •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (3 DNI)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

Uchwała RP SP Marcinowice

 

10


Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych


2 maja 2019 r.

 

Podstawa prawna:

Uchwała RP SP Marcinowice


 11


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).