WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINOWICACH

ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA: pani Małgorzata Michułka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Aleksandra Świgost

SKARBNIK: pani Edyta Filipowska

SEKRETARZ: pani Małgorzata Grabowska

 Wpłata na Radę Rodziców  wynosi 20,00

NUMER KONTA BANKOWEGO:  57 1050 1908 1000 0092 3380 4609