WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINOWICACH

ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA: pani Aleksandra Świgost

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: pani Małgorzata Michułka

SKARBNIK: pani Edyta Filipowska

SEKRETARZ: pani Małgorzata Grabowska

 Wpłata na Radę Rodziców  wynosi 20,00

NUMER KONTA BANKOWEGO:  06102051380000960202424588