WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

1. 09. 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2016 r.  - 31. 12. 2016 r.

Zakończenie I semestru

31. 01. 2017 r.

Ferie zimowe

13. 02. 2017 r.  - 26. 02. 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13. 04. 2016 r. -  18. 04. 2017 r

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matemat. - przyrodnicza
- język obcy nowożytny

19. 04. 2017 r.

20. 04. 2017 r.

21. 04. 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23. 06. 2017 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE WYZNACZONE PRZEZ DYREKTORA

 14 października 2016 r.

  31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

22 czerwca 2017 r.