WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Wywiadówki

 HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.P.

DATA

GODZINA

TEMATYKA
1. 

  20.09.2018r.


1630 

Oddziały przedszkolne

i klasy I - III

Spotkanie z wychowawcami

1700

Klasy IV -VIII oraz oddziały gimnazjalne

Spotkanie z wychowawcami

   

  1. Zapoznanie rodziców z:

 - planami pracy szkoły,

 - kalendarzem roku szkolnego,

 - kryteriami oceniania z przedmiotów i zachowania,

 - kalendarzem imprez szkolnych,

 - planem wycieczek klasowych,

  2. Informacja na temat dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.


2.

 8.11.2018 r.

1600 -  1730

KONSULTACJE

 

 1. Informacja o wynikach kształcenia.

 


3.

12.12.2018r.

 

     1600 

Oddziały przedszkolne

i klasy I - III

1630

Klasy IV -VIII oraz oddziały gimnazjalne

 

1. Informacja o wynikach kształcenia oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi.

2. Informacja dyrektora o bieżącej pracy szkoły.

 


4.

 24.01.2019r.

1600 

Oddziały przedszkolne

i klasy I - III

1630

Klasy IV -VIII oraz oddziały gimnazjalne

 

1. Podsumowanie śródroczne wyników kształcenia – oceny śródroczne.

 2.Informacja o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 


5.

28.03.2019 r.


1600 - 1730

KONSULTACJE 


1700 Zebrania    klasowe

Oddziały gimnazjalne oraz klasy VIII 

 

1. Informacja o wynikach kształcenia.
1. Informacja o egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty 


6.

16.05.2019r.

     

1600

Oddziały przedszkolne

i klasy I - III

1630

Klasy IV - VIII oraz oddziały gimnazjalne

 

 

1. Informacja o wynikach kształcenia.

2. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi.

3. Informacja dyrektora o bieżącej pracy szkoły.